GPT-4 לעומת GPT-4o? איזה יותר טוב? – להיות בצד הנכון של השינוי

פרסומת
תכנון תשתיות רפואיות


עדות 1: LMSYS Leaderboard

עדות 2: OpenAI Simple Evals Benchmark

עדות 3: ניתוח הסנטימנט של קהילת OpenAI

עדות 4: עלויות

עדות 5: מהירות

עדות 6: יכולות מודל והבדלים מושגיים

עדות 7: דעתי האישית

ברור ש-GPT-4o מנצח. זה היה מסוגל לעבד את כל עבודת הדוקטורט שלי בת 160 העמודים וסיפקה פערי מחקר מחושבים היטב שיכולים לשמש להתקדמות מדעית. GPT-4 לא מסוגל לזה.

פרסומת

למידע נוסף על הניסוי המטריף הזה, עיין בבלוג ובסרטון YouTube שלי:

👉 ChatGPT-4o מבין את עבודת הדוקטורט שלי יותר טוב ממני 🤯קישור לכתבת המקור – 2024-05-23 13:17:49

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
פרסומת
תכנון תשתיות רפואיות

עוד מתחומי האתר