4 הדרכים הטובות ביותר לבדוק אם המספר נמצא ברשימת Python – היו בצד הנכון של השינוי

פרסומת
X-ray_Promo1


💡 ניסוח בעיה: ב-Python, לעתים קרובות אנו צריכים לקבוע אם קיים מספר ברשימה. רשימה זו יכולה לכלול מספרים שלמים, צפים או שילוב של סוגי נתונים שונים.

פרסומת

המטרה היא למצוא דרך ברורה ויעילה לבדוק את נוכחותו של מספר מסוים ברשימה זו מבלי לכתוב כמויות גדולות של קוד.

שיטה 1: שימוש ב- in מַפעִיל

הדרך הפשוטה ביותר לבדוק אם מספר נמצא ברשימה ב-Python היא באמצעות ה- in מַפעִיל. מפעיל מובנה זה מיועד לבדיקות חברות והחזרות True אם המספר שצוין נמצא ברשימה, וכן False אחרת.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
number_to_check = 3

is_present = number_to_check in my_list
print(is_present) 
# Output: True

בקוד, number_to_check מוערך מול my_list משתמש ב in מַפעִיל. הביטוי מעריך ל True אם number_to_check קיים ב my_listוהתוצאה מאוחסנת ב- is_present מִשְׁתַנֶה.

שיטה 2: שימוש בפונקציה any()

דרך פייתונית נוספת לבדוק נוכחות של מספר ברשימה היא שימוש ב- any() פוּנקצִיָה. פונקציה זו לוקחת איטרציה וחוזרת True אם אחד מהאלמנטים הוא True. בשילוב עם א ביטוי מחוללניתן להשתמש בו כדי לבדוק אם מספר נמצא ברשימה.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
number_to_check = 6

is_present = any(number_to_check == num for num in my_list)
print(is_present) 
# Output: False

הנה ה any() הפונקציה חוזרת על ביטוי מחולל שבודק אם number_to_check שווה לכל מספר ב my_list. אם נמצא התאמה, any() החזרות True מיד.

שיטה 3: שימוש בלולאה

לתנאים מורכבים יותר או בדיקה נוספת, ניתן להשתמש בלולאה כדי לחזור על כל אלמנט ולבדוק את נוכחות המספר. שיטה זו מציעה יותר שליטה ויכולת להוסיף היגיון נוסף בתוך הלולאה.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
number_to_check = 3
is_present = False

for num in my_list:
  if num == number_to_check:
    is_present = True
    break

print(is_present) # Output: True

שיטת הלולאה בודקת כל פריט my_list מול number_to_check. אם נמצא התאמה, is_present נקבע ל True והלולאה יוצאת באמצעות break כדי למנוע איטרציות מיותרות.

👉 הדרך הפייתונית ביותר לבדוק אם רשימה מכילה אלמנט

שיטה 4: שימוש בשיטת count()

לרשימות ב-Python יש שיטה מובנית בשם count(), המחזיר את מספר המופעים של ערך ברשימה. בדיקה אם הספירה גדולה מאפס יכולה לקבוע אם המספר נמצא ברשימה.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
number_to_check = 4

is_present = my_list.count(number_to_check) > 0
print(is_present) 
# Output: True

ה count() השיטה מופעלת על my_list עם number_to_check כטענה שלה. אם number_to_check קיים לפחות פעם אחת, השיטה מחזירה ספירה גדולה מאפס, ובכך קובעת is_present ל True.

סיכום/דיון

בדיקה אם מספר נמצא ברשימה ב-Python יכולה להתבצע באמצעות מספר שיטות פשוטות.

 • שיטה 1: משתמש ב in אופרטור היא הדרך הפשוטה והקריאה ביותר.
 • שיטה 2: ה any() function הוא פתרון פיתוני יותר, שימושי במיוחד כאשר משתמשים בו עם ביטויי מחולל.
 • שיטה 3: לולאה מספקת יותר שליטה והזדמנות לכלול לוגיקה נוספת במהלך האיטרציה.
 • שיטה 4: לבסוף, ה count() השיטה היא הטובה ביותר כאשר אתה גם רוצה לדעת את מספר המופעים ברשימה.

💡 מוּמלָץ: חברות Python "ב" מפעילקישור לכתבת המקור – 2024-02-01 22:14:38

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
פרסומת
X-ray_Promo1

עוד מתחומי האתר