In the Loupe TV: Minimaling Chips With Chipbreakers – In The Loupe

פרסומת
תכנון תשתיות רפואיות


כדי לסייע בפינוי שבבים, Chipbreaker End Mills כולל פרופיל מחורץ לאורך קצה החיתוך שמפרק שבבים ארוכים לחתיכות קטנות יותר וניתנות לניהול. בנוסף לשיפור בקרת השבבים והפחתת ההתנגדות לחיתוך, כלים אלה מסייעים גם בהפחתת עומס החום בתוך השבבים. זה מעכב את שחיקת הכלים לאורך קצה החיתוך ומשפר את ביצועי החיתוך. הצטרף ל"יועץ כלי חיתוך" של The Loupe TV, דון גרנדט, כשהוא מסביר את כל היתרונות הרבים שטרסני קצות שבבים יכולים לספק לך בציר.

קישור לכתבת המקור - 2023-03-10 19:48:33

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
פרסומת
X-ray_Promo1

עוד מתחומי האתר