אוסטאוסינתזה של צלחת זעיר פולשנית לשברים של עצם הבריח באמצע הגל: הפחתה עקיפה באמצעות טכניקת ג'ויסטיק

פרסומת
X-ray_Promo1פרסומת