אמצעי תשלום

כרטיס אשראי
SSL התשלום עם כרטיס האשראי הינו מוצפן ומאובטח בטכנולוגיית
.ומאפשר תשלום בטוח באמצעות האתר

המחאה
המחאה אישית או של חברה מוסבת ל-"ווב טרגט בע"מ" אשר
תישלח בדואר לכתובת: ת.ד. 26 ראשון לציון, מיקוד 75100
.וכוללת תשלום שנתי מלא

PAYPAL
  paypal  תשלום באמצעות מרכז הסליקה העולמי של 
.עם כל מערכות הבקרה והאבטחה שלו


:הערה
בכל מקרה, הפעלת האתר תתבצע לאחר פרעון התשלום, בכל אמצעי תשלום