1.            אבטחת מידע

1.1.      דנדושופ מיישם מנגנוני הגנה   מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר.

1.2.      חדירה למערכות המחשב של האתר מהווה עבירה   פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר.

1.3.      דנדושופ נוקט באמצעי   זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, דנדושופ לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.4.      המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות   סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית לדנדושופ על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
סגור חלון